Regler kring tidrapportering

När man har ett företag med flera anställda kan det vara bra att ha ett system för tidrapportering. När man har ett sådant system kan det också vara bra om det finns generella regler kring tidrapportering som alla anställda känner till. På så sätt kan man hålla rapporteringen organiserad och det är enkelt och smidigt att se vem som har arbetat när, hur länge samt hur mycket varje anställd arbetat totalt under en viss period. Men varför är det bra att ha regler i övrigt?

Fördelen med att ha regler

När det gäller arbetstid finns det flera regler som man måste följa. Dessa regler finns både på arbetsgivarnivå samt på lagnivå. Det finns regler för hur mycket en person faktiskt får jobba, respektive måste vila, för att arbetet ska vara lagligt. Genom att ha ett bra system för tidrapportering kan de anställda enkelt rapportera in sin arbetstid och med regler för tidrapporteringen uppstår inga frågetecken eller misstankar om att någon fuskar med sina tider.

Om man sätter upp regler kring tidrapportering kan man bestämma att all arbetstid ska rapporteras innan man lämnar arbetsplatsen varje dag. På så sätt är risken minimal att man skriver in fel tider. Man kan också bestämma att veckorapporten ska lämnas in på måndagen vid en viss tid. På så sätt kan arbetsgivaren eller den som har ansvar för tidrapporten snabbt se om alla lämnat in rapport eller om någon missat det.

Vem kan använda dessa regler?

Regler kring tidrapportering kan vem som helst infoga på ett företag. Det spelar ingen roll om det är en anställd eller flera hundra. Reglerna ska gälla för alla och vara lika för alla. När regler för tidrapporter införs kan det ibland bli lite oroligt, särskilt om man inför att varje anställd ska rapportera in sin arbetstid efter varje arbetsdag. Några kan då argumentera för att de ska ha betalt för den extra arbetstid detta innebär.

När reglerna väl finns och gäller alla blir det svårare för en enskild att hänvisa till att denne inte kunnat lämna in sin tidrapport i tid. Då kan man som arbetsgivare hänvisa till reglerna och motivera innehållen lön med att tidrapporten inte lämnats in enligt de regler som gäller för att lönen ska kunna utbetalas. På detta sätt kan man se till att alla anställda får rätt lön för det faktiska arbete de utövar på arbetsplatsen.

Regler förenklar arbetet

Om man vill ha koll på att alla tidrapporter kommer in i god tid innan utbetalning av lön är det mer regel än undantag att någon form av regler kring inlämning av tidrapporten finns. Annars är det lätt hänt att någon kommer med sin tidrapport i sista stund, och då har fått lägga in sina arbetstimmar på vinst och förlust för att personen glömt bort hur mycket och när denne arbetat. Med bra regler kring tidrapportering kan detta förhindras.

Regler kring tidrapportering förenklar mycket